Operator SRC                                                                                                                                                                                                                               

SRC – Short Range Certificate (świadectwo operatora łączności bliskiego  zasięgu) – certyfikat wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej świadczący o  umiejętności posługiwania się radiem UKF, wraz z przystawką DSC – Digital Selective Calling (cyfrowe selektywne wywołanie) działającym w systemie GMDS – Global Maritime Distress and Safety System (Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa) i znajomości procedur wzywania pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2008 Nr 206 poz.1290 w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, świadectwo  operatora łączności bliskiego  zasięgu,  uprawnia do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze A1. Oznacz to iż dokument jest ten wymagany w żegludze po Morzu Bałtyckim i innych w tym w Chorwacji.


 

Kurs ten jest przeznaczony dla żeglarzy którzy pragną uzyskać świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu

(SRC), jak i również dla żeglarzy pragnących doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Program obejmuje do 20 godzin wykładów i ćwiczeń i w zależności od terminu kursu zapewnia egzamin po kursie lub tez w innym dogodnym dla słuchaczy terminie.

Program obejmuje:
- podstawy teoretyczno systemowe łączności morskiej;
- zasady i własności radiokomunikacji morskiej;
- możliwości i zasady wykorzystania podsystemów i elementów GMDSS;
- warunki i zjawiska występujące w procesach radiokomunikacyjnych i w propagacji fal zakresu VHF;
- zasady eksploatacji urządzeń łączności morskiej zakresu  VHF.
oraz:
- posługiwanie się poprawnie terminami i pojęciami z zakresu łączności;
- określanie sposobów realizacji łączności w działaniach jednostki morskiej;
- realizowanie alarmowania, korespondencji w niebezpieczeństwie i dla bezpieczeństwa;
w systemie radiokomunikacji morskiej;
- praktyczne użytkowanie typowych radiostacji i urządzeń łączności zakresu VHF.  Cena kursu:
- kurs OPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU – SRC - w przygotowaniu


Opłata za przeprowadzenie egzaminu - 100 zł +  25 zł za wydanie świadectwa.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek [do pobrania tutaj] o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu na adres:


Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ul. Kielecka103
81-650 Gdynia


Do wniosku należy dołączyć:
dwa zdjęcia 45*35mm, kopie dowodów wniesieni opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.Terminy kursów na Radiooperatora krótkiego Zasięgu SRC [VHF + DSC]

w przygotowaniuZgłoszenia:

tel. kom.: +48 607398067

e-mail: pawelbuciorpem@gmail.com


Zapraszamy na stronę Polskiego Związku Motorowodnego